Subtelności liczenia pieniędzy, część I

W trakcie mojej kariery nauczyciela akademickiego kilka razy zdarzyło mi się wykładać przedmiot zwany matematyką finansową. Do prawdziwej matematyki finansowej opartej na rachunku prawdopodobieństwa było mu daleko. Nazwa Arytmetyka finansowa zaproponowana przez Mieczysława Dobiję i Edwarda Smagę – autorów podręcznika pod tym tytułem – lepiej oddaje charakter wiedzy, jaką przekazywałem. Czytaj dalej

Matematyk na konferencji, część III

Większość uczestników konferencji wygłasza referaty. Jakiś czas przed rozpoczęciem konferencji przesyła się organizatorom streszczenie wystąpienia tak, aby można je było zamieścić w materiałach wręczanych uczestnikom zaraz po przyjeździe. Sam referat trwa około 15–20 minut. Gdy nadchodzi chwila przemowy, przewodniczący sesji zapowiada mówcę. Czytaj dalej

O nierówności Hermite’a-Hadamarda

Gdyby chcieć mówić o funkcjach wypukłych i ich nawet podstawowych własnościach, można by robić to niemal bez końca, a przynajmniej w semestralnym wykładzie monograficznym. Założę więc, że pojęcie funkcji wypukłej jest Czytelnikom znane. Ale – jak to powiedział mistrz Aleksander – znacie, to posłuchajcie. Czytaj dalej