Meandry naukowej współpracy, część 1

Pál Erdős (1913–1996) (czyt. Erdesz) był wybitnym matematykiem pochodzenia węgierskiego. W swoim życiu napisał około 1500 prac naukowych, z których mniej więcej 70% powstało we współpracy z innymi uczonymi. Dlatego Erdős bywa nazywany mistrzem współpracy naukowej. Zapraszam do lektury opowieści o liczbie Erdősa. Czytaj dalej