Nieznany aspekt znanego twierdzenia

Niemal wszyscy wiedzą, że liczba naturalna jest podzielna przez $9$ (odpowiednio przez $3$) wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez $9$ (odpowiednio przez $3$). Ten prosty do sprawdzenia test podzielności można znacznie wzmocnić. W jaki sposób? Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej