Polecane książki

Na tej stronie polecam książki, które z czystym sumieniem mogę zarekomendować. Przeczytałem je lub korzystam z nich podczas prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych.

Kliknięcie w obrazek okładki przenosi do księgarni internetowej selkar.pl na stronę odpowiedniej książki.


Książki popularyzujące matematykę

 • Mariusz Urbanek, Genialni

  książki

  Książka poświęcona lwowskiej szkole matematycznej, a właściwie tworzącym ją osobom. Pojawia się wielu matematyków, wśród których głównymi postaciami są Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur. Historia od powstania szkoły do zakończenia II wojny światowej, przenosin lwowskich matematyków do innych ośrodków akademickich. Ostatni rozdział jest wywiadem z Romanem Dudą, matematykiem z Wrocławia i historykiem matematyki.

  Jak powstawała matematyka we Lwowie, kulisy awansów naukowych i zawodowych, wojenne losy matematyków – wszystko opisane z dużą dozą szczegółów, przez co książka trzyma czytelnika w napięciu.

 • Jarosław Górnicki, Okruchy matematyki

  książki

  W książce przedstawiono niektóre zagadnienia matematyczne w formie dwudziestu niezależnych od siebie artykułów zgrupowanych w trzech częściach zróżnicowanych pod względem stopnia trudności i zakładanego poziomu kultury matematycznej czytelnika. Treść koncentruje się głównie wokół geometrii. Znajdziemy także artykuły z kręgu algebry czy analizy matematycznej. W części końcowej znajdują się informacje biograficzne dotyczące stu dziewięciu osób. Książka powinna być zrozumiała dla szerokiego grona osób zainteresowanych matematyką. Jednak zawodowy matematyk także znajdzie tu coś dla siebie.

 • David Wells, I ty zostaniesz matematykiem

  książki

  Najkrótsze streszczenie mogłoby składać się z pięciu słów: książka przedstawia matematyka przy pracy. Na przykładzie zagadnień związanych z różnymi dziedzinami matematyki przedstawiono sposoby formułowania problemów matematycznych oraz różne podejścia do ich rozwiązania. Problemy i próby ich rozwiązania prawie zawsze przynoszą nowe pytania. Książka wskazuje, jak takie pytania zadawać. Omówiono też techniki stosowane przez matematyków przy rozwiązywaniu problemów: sposoby rozumowania oraz pewne intuicje (nie zawsze zgodne z rzeczywistością). Czytając tę książkę można ponadto dowiedzieć się o wielu rzeczach, których się dotychczas nie znało. Materiał zaprezentowany w książce może być zrozumiany już przez ucznia szkoły średniej zainteresowanego matematyką. Książka nie nadaje się jednak do szybkiego przeczytania. Autor zawarł w niej tyle myśli i problemów dla czytelnika (każdy jasno wyróżniony w tekście oraz zaopatrzony w rozwiązanie z komentarzem znajdujące się na końcu rozdziału, w którym problem sformułowano), że obcowanie z tą książką musi trwać długo, najlepiej chyba na zasadzie wielokrotnego czytania. W warstwie merytorycznej duża część książki poświęcona jest geometrii (trójkąty, wielokąty, okręgi, wielościany itp.). Można też znaleźć fragmenty poświęcone algebrze, zagadnieniom poszukiwania ekstremów pewnych wielkości, rachunkowi prawdopodobieństwa i statystyce, automatom komórkowym, a także innym działom matematyki.

Podręczniki matematyki

książki książki książki książki książki książki


Podręczniki statystyki

książki książki książki książki książki książki


Książki historyczne Tomasza Stężały

Autor jest historykiem zakochanym w swoim mieście – Elblągu. Książka Porucznicy 1939 otwiera cykl zatytułowany Trzy armie. Polecam też inne książki tego autora. Warto przeczytać.

Tomasz Stężała