Stefan Kaczmarz nauczycielem szkoły średniej

Od początku prowadzenia bloga obiecywałem sam sobie, że nie będzie tu wpisów gościnnych, że sam będę pisał o matematyce, radości z jej uprawiania, popularyzował itp. Jest jednak mądre powiedzenie nigdy nie mów nigdy. Witam dziś na moich łamach Pana Inżyniera Wiesława Kruszewskiego. Za Jego zgodą publikuję przepiękny wpis z profilu na Facebooku. Być nauczycielem… to dopiero coś!!!

Stefan Kaczmarz

Szerzej sylwetkę Pana Wiesława przedstawiłem w artykule Wyznania starego inżyniera. Oddajmy więc głos Autorowi.

Stefan Kaczmarz uczył też matematyki, poza wykładami uniwersyteckimi, w szkole średniej. Składał też egzamin (mimo posiadania doktoratu i habilitacji) by uzyskać dyplom nauczyciela. Pisze o tym Lech Maligranda w Rocznikach Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria VI: Antiquitates Mathematicae 1 (2007), 15–61:

3 czerwca 1931 roku Kaczmarz uzyskał Dyplom nauczyciela szkół średnich. Państwową Komisję Egzaminacyjną we Lwowie dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, Oddział dla egzaminów uproszczonych stanowili: Kazimierz Chyliński (Prezes Komisji), Stefan Banach i Stanisław Ruziewicz.

I klika linii dalej (podkreślenie moje, W.Kr)

19 maja 1931 roku odbył się egzamin pisemny. Tematy egzaminacyjne to:
1) Dany jest punkt A wewnątrz koła, o promieniu danym R. Poprowadzić tak sieczną przez punkt A, by punkt A dzielił cięciwę w złotym stosunku.
2) W dany wycinek wpisać koło.
Tę część zdał on na bardzo dobry; 3 czerwca 1931 r. odbył się egzamin ustny.
Pytania z matematyki, jakie otrzymał, to omówić tematy: aksjomatyka geometrii, indukcja zupełna, liczby kardynalne i porządkowe, liczby niewymierne według Cantora i Dedekinda, przestępność liczby π i konsekwencje geometryczne, przekroje stożka (geometria wykreślna). Egzaminu z literatury polskiej, historii Polski i geografii Polski kandydat nie zdawał, ponieważ ukończył szkołę średnią.

Proszę zauważyć, że habilitacja nie zwalniała od pytań z przedmiotu, ale z kiedyś obowiązkowych z literatury polskiej, historii Polski i geografii Polski już tak, ponieważ ukończył taki szkołę średnią, co gwarantowało posiadanie odpowiedniej wiedzy z tych przedmiotów. Czy dzisiaj na taki DYPLOM są takie egzaminy?

Wiesław Kruszewski

Pełny tekst artykułu Profesora Maligrandy jest ogólnie dostępny w Internecie.

1 komentarz

  1. Warto dodać, że Kaczmarz opracował bardzo zręczny algorytm iteracyjnego rozwiązywania równań liniowych (tzw. metoda Kaczmarza https://en.wikipedia.org/wiki/Kaczmarz_method). Algorytm ten został na nowo odkryty w latach ’70 przez badaczy zajmujących się rekonstrukcją obrazów. W dużym uproszczeniu większa część obliczań jakie wykonują superkomputery na całym świecie to rozwiązywanie równań liniowych (o ogromnej liczbie współczynników). W wielu okolicznościach metoda Kaczmarza jest wykorzystywana w praktyce.

Dodaj komentarz