Jestem doktorem habilitowanym nauk matematycznych z ponad trzydziestoletnim stażem pracy nauczyciela akademickiego. Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą Usługi edukacyjne – Być matematykiem, Szymon Wąsowicz, NIP 937-167-09-23, REGON 386691723. Na życzenie klienta wystawiam faktury.
Cennik usług

Oferta zajęć

Korepetycje indywidualne

Przyjmuję uczniów szkoły średniej, studentów wyższych uczelni oraz inne osoby dorosłe. Zajęcia prowadzę w formie online na platformie Zoom. Na terenie Cieszyna istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie stacjonarnej w domu klienta.
Cennik usług

Kursy przygotowawcze

Kursy przygotowawcze (np. do matury) prowadzę w formie online na platformie Zoom w grupach o liczebności 5 – 10 osób.
Cennik usług

Klasy mistrzowskie

  • Produkt przeznaczony dla osób u ponadprzeciętnych uzdolnieniach matematycznych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy pod kierunkiem wysokiej klasy specjalisty.
  • Zajęcia w grupach pięcioosobowych.
  • Poziom zajęć zależy od wspólnych preferencji grupy. Może to być rozszerzenie i uzupełnienie materiału szkoły średniej, ale również materiał przekraczający poziom studiów matematycznych.
  • Zajęcia mają również na celu wzajemną inspirację. Przebiegają zgodnie z tokiem myśli prowadzącego, który proponuje motyw przewodni.
  • Zajęcia w formie online na platformie Zoom.

Cennik usług

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia online na platformie Zoom dla osób posługujących się matematyką w swojej praktyce zawodowej: informatyków, specjalistów w zakresie data science, IT lub innych dziedzin. Na życzenie klientów istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych. W takim przypadku cena ustalana jest indywidualnie z klientami.
Cennik usług

Cennik usług

Czas zajęć
Rodzaj zajęć 45 min 60 min 90 min
Korepetycje indywidualne 120 zł 150 zł 220 zł
Kurs grupowy online 50 zł 100 zł
Klasa mistrzowska online 50 zł 100 zł
Zajęcia specjalistyczne 250 zł

Uwaga. W przypadku zajęć grupowych podane opłaty dotyczą uczestnictwa w zajęciach jednej osoby.